دانلود بازی دور

بازی دور

با پیشرفت تکنولوژی، بازی های دسته جمعی ای که در دوران کودکیمان تجربه می کردیم، مسیری رو به فراموشی طی می کنند. اما دور، دست به کار شده تا ما دوباره طعم دورهمی و سرگرمی های دسته جمعی را بچشیم.